Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna küüp

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1218

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna küüp

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna küüp