Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna küünlatonn

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1205

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna küünlatonn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna küünlatonn