Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kääsik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1196

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kääsik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kääsik