Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna künt

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna künt

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna künt