Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna küütsus

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna küütsus

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna küütsus