Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna küüp

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna küüp

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna küüp