Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna köst

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna köst

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna köst