Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kössis

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kössis

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kössis