Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna könt

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna könt

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna könt