Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna könn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna könn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna könn