Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna köks

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna köks

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna köks