Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna köhmima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna köhmima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna köhmima