Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna köha

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna köha

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna köha