Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ködi

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ködi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ködi