Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna köbi

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna köbi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna köbi