Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna köögerdama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna köögerdama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna köögerdama