Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kööberdama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kööberdama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kööberdama