Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna käuksuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna käuksuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna käuksuma