Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna käsitlema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna käsitlema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna käsitlema