Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kärvama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kärvama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kärvama