Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kärssuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kärssuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kärssuma