Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kärgas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kärgas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kärgas