Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kännas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kännas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kännas