Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna känk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna känk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna känk