Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna käimla

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna käimla

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna käimla