Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kähr

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kähr

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kähr