Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kähku

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kähku

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kähku