Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kähisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kähisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kähisema