Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kägisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kägisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kägisema