Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna kädistama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna kädistama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna kädistama