Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna käätsuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna käätsuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna käätsuma