Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna juuksla

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna juuksla

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna juuksla