Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jupsima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jupsima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jupsima