Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna junn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna junn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna junn