Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna julk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna julk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna julk