Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jorutama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jorutama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jorutama