Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jorisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jorisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jorisema