Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jooksma

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1222

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jooksma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jooksma