Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jonn

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jonn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jonn