Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna johtuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna johtuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna johtuma