Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jamelema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jamelema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jamelema