Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jaana(lind)

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jaana(lind)

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jaana(lind)