Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jänn

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1198

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jänn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jänn