Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jändama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jändama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jändama