Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jäl'k

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jäl'k

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jäl'k