Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna jäik

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna jäik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna jäik