Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna isekas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna isekas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna isekas