Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna irisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna irisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna irisema