Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ird-

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ird-

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ird-