Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ind

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ind

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ind